بهشت ارغوان | حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

بهشت ارغوان | حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ختم صلوات

ختم صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)

طبقه بندی موضوعی

«سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد الذنوب، سبحان من لا یخفی علیه خافیة فی الارض و لا فی السماء، و الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لانعمه، و لا جاحدا لفضله، فالخیر فیه و هو اهله، و الحمد لله علی حجته البالغة علی جمیع من خلق ممن اطاعه و ممن عصاه، فان رحم فمن منّه، و ان عاقب فبما قدمت ایدیهم و ما الله بظلام للعبید.

و الحمد لله العلی المکان، و الرفیع البنیان، الشدید الارکان، العزیز السلطان، العظیم الشان، الواضح البرهان، الرحیم الرحمن، المنعم المنان، الحمد لله الذی احتجب عن کل مخلوق یراه بحقیقة الربوبیة، و قدرة الوحدانیة فلم تدرکه الابصار و لم تحط به الاخبار، و لم یعینه مقدار، و لم یتوهمه اعتبار.

اللهم قد تری مکانی، و تسمع کلامی، و تطلع علی امری، و تعلم ما فی نفسی و لیس یخفی علیک شی ء من امری، و قد سعیت الیک فی طلبتی، و طلبت الیک فی حاجتی و تضرعت الیک فی مسئلتی، و سالتک لفقر و حاجة و ذلة و ضیقه و بؤس و مسکنه؛ و انت الرب الجواد بالمغفرة، تجد من تعذب غیری و لا اجد من یغفر لی غیرک، و انت غنی عن عذابی و انا فقیر الی رحمتک؛ فاسالک بفقری الیک و غناک عنی، و بقدرتک علی و قلة امتناعی منک، ان تجعل دعائی هذا دعاء وافق منک اجابه، و مجلسی هذا مجلسا وافق منک رحمة، و طلبتی هذه طلبه وافقت نجاحا: و ما خفت عسرته من الامور فیسره، و ما خفت عجزه من الاشیاء فوسعه، و من ارادنی بسوء من الخلائق کلهم فاغلبه آمین یا ارحم الراحمین؛ و هون علی ما خشیت شدته، و اکشف عنی ما خشیت کربته، و یسر لی ما خشیت عسرته! آمین رب العالمین.

اللهم انزع العجب و الریاء و الکبر و البغی و الحسد و الضعف و الشک و الوهن و الضر و الاسقام و الخذلان و المکر و الخدیعة و البلیة و الفساد من سمعی و بصری و جمیع جوارحی، و خذ بناصیتی الی ما تحب و ترضی یا ارحم الراحمین.

اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اغفر ذنبی، و استر عورتی، و آمن روعتی، و اجبر مصیبتی، و اغن فقری، و یسر حاجتی، و اقلنی عثرتی، و اجمع شملی، و اکفنی ما اهمنی، و ما غاب عنی، و ما حضرنی و ما اتخوفه منک یا ارحم الراحمین.

اللهم فوضت امری الیک، و الجات ظهری الیک، و اسلمت نفسی الیک بما جنیت علیها، فرقا منک و خوفا و طمعا، و انت الکریم الذی لا یقطع الرجاء، و لا یخیب الدعاء؛ فاسئلک بحق ابراهیم خلیلک، و موسی کلیمک، و عیسی روحک، و محمدصلی الله علیه و آله و سلم صفیک و نبیک، الا تصرف وجهک الکریم عنی حتی تقبل توبتی، و ترحم عبرتی، و تغفر لی خطیئتی یا ارحم الراحمین و یا احکم الحاکمین.

اللهم اجعل ثاری علی من ظلمنی، و انصرنی علی من عادانی؛ اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی، و لا تجعل الدنیا اکبر همتی، و لا مبلغ علمی؛

الهی اصلح لی دینی الذی هو عصمة امری، و اصلح لی دنیای التی فیها معاشی، و اصلح لی آخرتی التی الیها معادی، و اجعل الحیاة زیادة لی من کل خیر، و اجعل الموت راحة لی من کل شر.

اللهم انک عفو تحب العفو عنی؛ اللهم احینی ما علمت الحیاة خیرا لی، و توفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، و اسالک خشیتک فی الغیب و الشهاده، و العدل فی الغضب و الرضا، و اسالک القصد فی الفقر و الغنی، و اسالک نعیما لا یبید و قره عین لا تنقطع، و اسالک الرضا بعد القضاء، و اسالک لذة النظر الی وجهک.

اللهم انی استهدیک لارشاد امری، و اعوذ بک من شر نفسی؛ اللهم عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت؛ اللهم انی اسئلک تعجیل عافیتک، و صبرا علی بلیتک، و خروجا من الدنیا الی رحمتک.

اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک، و حملة عرشک، و اشهد من فی السماوات و من فی الارض انک انت الله لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، و ان محمدا عبدک و رسولک؛ و اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت بدیع السموات و الارض، یا کائن قبل ان یکون شی ء، و المکون لکل شی ء، و الکائن بعد ما لا یکون شی ء.

اللهم الی رحمتک رفعت بصری، و الی جودک بسطت کفی، فلا تحرمنی و انا اسالک، و لا تعذبنی و انا استغفرک، اللهم فاغفر لی فانک بی عالم، و لا تعذبنی فانک علی قادر، برحمتک یا ارحم الراحمین.

اللهم ذا الرحمة الواسعة، و الصلاة النافعة الرافعة، صل علی اکرم خلقک علیک، و احبهم الیک و اوجههم لدیک، محمد عبدک و رسولک، المخصوص بفضائل الوسائل، اشرف و اکمل و ارفع و اعظم و اکرم ما صلیت علی مبلغ عنک و مؤتمن علی وحیک؛ اللهم کما سددت به العمی، و فتحت به الهدی، فاجعل مناهج سبله لنا سننا، و حجج برهانه لنا سببا، نأتمّ به الی القدوم علیک.

اللهم لک الحمد مل ء السماوات السبع، و مل ء طباقهن و مل ء الارضین السبع و مل ء ما بینهما، و مل ء عرش ربنا الکریم، و میزان ربنا الغفار، و مداد کلمات ربنا القهار، و مل ء الجنه و مل ء النار، و عدد الماء و الثری، و عدد ما یری و ما لا یری.

اللهم و اجعل صلواتک و برکاتک و منک و مغفرتک و رحمتک و رضوانک و فضلک و سلامتک و ذکرک و نورک و شرفک و نعمتک و خیرتک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.

اللهم اعط محمدا الوسیلة العظمی و کریم جزائک فی العقبی، حتی تشرفه یوم القیامة یا اله الهدی.

اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسلک، سلام علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حمله العرش و ملائکتک المقربین، و الکرام الکاتبین و الکروبیین؛ و سلام علی ابینا آدم و علی امنا حواء و سلام علی النبیین اجمعین، و الصدیقین و الشهداء و الصالحین؛ و سلام علی المرسلین اجمعین؛ و الحمد لله رب العالمین، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، و حسبی الله و نعم الوکیل. و صل الله علی محمد و آله و سلم کثیرا». (7)

پاک و منزه است او که به آنچه در قلب می گذرد آگاهی دارد، پاک و منزه است او که شماره گناهان را می داند، پاک و منزه است همو که هیچ امری در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست؛ سپاس پروردگاری را سزاست که مرا آن گونه قرار نداد که نسبت به نعمتهایش کفر بورزم و فضل او را انکار نمایم، پس خیر و برکت در اوست و او اهل آن می باشد؛ و سپاس خداوندی را سزاست که حجت و برهانش بر تمامی انسانها، همه فرمانبرداران و گناهکاران، گسترده است، اگر شخص را مورد رحمت خود قرار دهد از جود و بخشش اوست، و اگر مجازات نماید در مقابل اعمالی است که خود آن شخص انجام داده، و او بر بندگانش ستم روا نمی دارد؛ و سپاس شایسته خداوندی است که مکانش فراز، بنیانش برتر، ارکانش محکم، سلطنتش پایدار، مقامش رفیع، برهانش روشن، بخشنده، مهربان، منعم، و منان است؛ سپاس و حمد از آن خداوندی است که از هر مخلوقی که او را حقیقتاً پروردگار و برخوردار از قدرت یگانگی شناخت، مستور مانده و کسی نتوانسته حقیقت وجود او را ادراک نماید، چرا که دیدگان از دیدار او عاجز، و اخبار از احاطه بر او ناتوان هستند، و تعیین مقدار واندازه برای او غیر ممکن، و به تصویر کشیدن او به کمک قوه وهم و خیال نامقدور است.

خداوندا! مکانی را که در آن قرار دارم می بینی و کلامم را می شنوی، و بر کارهایم اشراف و اطلاع داری، و بر آنچه که در نفس من می گذرد آگاهی داری و هیچ یک از کارهایم از تو مخفی نیست، پس می دانی که نیازمند تو هستم، و حاجتهایم را از تو می خواهم، و به سوی تو تضرع و زاری می کنم، و با فقر و نیاز و ذلت و تنگدستی و شدت و مسکنت از تو یاری می جویم؛ و تو پروردگاری هستی که گناهان را می بخشی، به غیر از من کسانی را خواهی یافت که عذاب کنی، ولی من جز تو آمرزنده ای را نمی یابم، آری تو از عذاب کردن من بی نیازی، و این در حالی است که من نیازمند رحمت و لطف تو هستم؛ پس به سبب نیاز من به سوی تو، و بی نیازی تو از من، و به قدرت و تسلطی که بر من داری و من بر آن معترفم، از تو می خواهم که این دعای مرا اجابت کنی، و جایگاهم را محل نزول رحمت خود قرار دهی و حاجت مرا روا نمایی. کارهایی را که از سختی آنها در هراس هستم آسان فرما، و برای کارهایی که از انجام آنها ناتوانم به من قدرت و نیرو ارزانی دار، و هر یک از بندگانت را که نسبت به من قصد سویی دارد مغلوب ساز، دعایم را اجابت فرما ای رحم کننده ترین رحم کنندگان!

پروردگارا! هر چه را که از سختی آن نگران هستم آسان فرما، و رنج آنچه را که مرا به هراس افکنده برطرف ساز، و هر چه را که دشواری آن مرا هراسان ساخته آسان قرار ده، اجابت نما ای برترین پروردگار جهانیان!

خداوندا! خودبینی، ریا، تکبر، تجاوز، حسد، ضعف، شک، سستی، ضرر، همه بیماریها، خذلان، مکر، خدعه و نیرنگ، بلاها و فساد را از گوش و چشم و تمام اندامم دور دار و مرا به سوی آنچه دوست می داری و تو را خشنود می سازد راهنمایی کن، ای برترین رحم کنندگان!

خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست، و گناهانم را ببخش، و عیبهایم را بپوشان، و ترسم را ایمنی بخش، و مصیبتهای مرا جبران فرما، و فقرم را به بی نیازی مبدل ساز، رفع نیازمندیم را سهل و لغزشم را ناچیز قرار ده، و کارهای پراکنده مرا جمع نما، و مرا در آنچه که به دنبال آن هستم، و نیز در آنچه که از من پنهان است، و در آنچه که در نزد من حاضر است، و مواردی که در رابطه با آنها از تو در هراسم کفایت فرما، ای برترین رحم کنندگان!

خداوندا! کارهایم را به تو واگذار کردم و خود را در پناه تو قرار دادم، و به سبب جنایات و گناهانی که انجام داده ام، و بیم و امیدی که به تو دارم، خود را به تو می سپارم، و می دانم که تو آن بزرگوار و کریمی هستی که امید هیچ کس را قطع نکرده و دعای او را بدون پاسخ نمی گذاری؛ پس به حق خلیلت ابراهیم، و کلیمت موسی، و روحت عیسی و برگزیده و پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله از تو می خواهم که از من روی نگردانی، و بزرگواری کرده توبه ام را بپذیری، برای اشکهایی که ریخته ام به من رحم نمایی، و از اشتباهم درگذری، ای بهترین رحم کنندگان و ای عادلترین حکم کنندگان!

پروردگارا! از کسی که بر من ستم روا می دارد انتقام گیر، و مرا بر هر که با من دشمن است یاری فرما؛ خداوندا! مصیبت و گرفتاری مرا در دینم قرار مده، و دنیای فانی را مهمترین هدف و نهایت علمم قرار نده.

خدایا! دینم را که مهمترین چیزم است، و دنیایم را که راه به دست آوردن معاشم است، و آخرتم را که سرانجامم به سوی آن است، اصلاح گردان، و زندگیم را راهی به سوی به دست آوردن هر خیر و برکت، و مرگم را راه رهایی از هر شر و بدی قرار ده!

پروردگارا! تو آمرزنده ای هستی که بخشیدن را دوست داری، پس مرا عفو کن؛ خدایا! مرا زنده نگاه دار تا آن زمانی که می دانی زندگانی برایم خیر و برکت در بردارد، و مرا بمیران آن هنگام که می دانی مرگ برایم نیکو و شایسته است، و از تو می خواهم که در آشکار و نهان، خشیت و خوف از خودت را بر من ارزانی کنی، و در غضب و رضا، عدل و انصاف به من عطا فرمایی، و از تو می خواهم در فقر و بی نیازی میانه روی عطایم کنی، و از تو نعمت مداوم، روشنی چشمی که هرگز به تاریکی نکشد، رضا به قضا و لذت دیدارت را خواهانم.

خداوندا! برای درستی و راستی در کارهایم از تو هدایت می جویم، و از شر نفسم به تو پناه می برم. خداوندا! کارهای زشت انجام داده و بر نفس خود ستم کرده ام، پس مرا ببخش که جز تو بخشنده ای برای گناهان وجود ندارد. پروردگارا! از تو تعجیل در سلامتی، صبر بر بلاها و مصائب، و خروج از دنیا به سوی رحمتت را خواستارم.

پروردگارا! تو، فرشتگانت، حاملان عرش، و هر آنچه در آسمانها و زمین است را شاهد می گیرم که جز تو معبودی نیست و شریکی برای تو وجود ندارد، و محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده توست؛ و از تو می خواهم که حاجتهایم را برآورده سازی، ای تویی که حمد و ستایش مخصوص تو بوده و معبودی جز تو وجود ندارد، تو آفریننده آسمانها و زمینی، ای کسی که قبل از وجود هر موجودی وجود داشته، و همه چیز را خلق کرده، و بعد از آنکه همه موجودات از بین می روند باقی خواهی بود!

خداوندا! چشمانم را به رحمت تو دوخته ام، و دستانم را به سوی جود و کرم تو دراز کرده ام، پس مرا محروم مکن آنگاه که از تو درخواست می کنم، و مرا عذاب منما آنگاه که از تو طلب بخشایش دارم. خدایا! مرا ببخشای چرا که تو به همه چیزم عالم و دانایی، و مرا عذاب مکن چرا که تو بر من قادر و توانایی، تو را سوگند می دهم به رحمتت ای برترین رحم کنندگان!

پروردگارا! ای دارنده رحمت واسعه، و ای دارنده درودها و رحمت های نافع و بالابرنده، بر گرامی ترین، محبوبترین و ارزشمندترین بنده ات، بنده و پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله درود فرست، شریفترین، کاملترین، برترین، بزرگترین و گرامی ترین درودی که بر مبلغین فرامینت و بر امینان وحیت فرستاده ای؛ خداوندا! همچنان که جهالت و نادانی را به وسیله او بر طرف نمودی، و درهای هدایت را به وسیله او گشودی، ما را در راههای هدایت او قرار ده، و حجتهای روشن او را برای ما اسبابی قرار ده که برای رسیدن به تو از آنها پیروی کنیم!

پروردگارا! ستایش برای توست، به اندازه آسمانهای هفتگانه و طبقه های آن، و به گنجایش زمینهای هفت گانه و آنچه در بین آنهاست، و به گنجایش عرش پروردگار با کرامت و ترازوی آفریدگار بخشنده و غفار و کلمات پروردگار توانا، و به تعداد مخلوقات، و به گنجایش بهشت و جهنم، و ذرات آب و خاک، و به میزان آنچه دیده شده و دیده نمی شود.

خداوندا! درودها و برکات، و منت و بخشش و رحمت، خشنودی و فضل و سلامت، یاد و نور و شرف و نعمت خود را بر محمد صلی الله علیه و آله و خاندانش قرار ده، همچنان که درود و برکت و رحمت خود را بر ابراهیم و خاندان او ارزانی داشتی، به درستی که تو ستوده و بزرگوار می باشی.

پروردگارا! «وسیله عظمی» و بهترین پاداشت را در قیامت، به محمد صلی الله علیه و آله ارزانی دار، تا او را شرافت و برتری عطا فرموده باشی، ای معبود هدایت کننده!

پروردگارا! بر محمد و خاندان او، و بر جمیع ملایک، پیامبران و فرستادگانت درود فرست، و سلام مرا بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، و حاملان عرش و فرشتگان مقرب، و نویسندگان اعمال و بهشتیان برسان؛ و سلام بر پدر ما انسانها آدم، و مادر ما حوا، و سلام بر تمامی پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحان؛ و سلام بر تمامی فرستادگان؛ و حمد و ستایش مخصوص به پروردگار جهانیان است و هیچ قدرت و توانایی وجود ندارد مگر از جانب خداوند یکتا که برتر و والاتر از همگان است، و چنین خداوندی مرا کفایت می کند و او بهترین کفایت کنندگان است. و درود و سلام بسیار بر محمد و خاندان او باد!

 


(7) فلاح السائل، ص 202 الی 206؛ بحارالانوار، ج 83 ص 85 الی 88 ح 11.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

خـــانه | درباره مــــا | سرآغاز | لـــوگوهای ما | تمـــاس با من

خواهشمندیم در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ به وب سایت "بهشت ارغوان" قربة الی الله لینک دهید.

کپی کردن از مطالب بهشت ارغوان آزاد است. ان شاء الله لبخند حضرت زهرا نصیب همگیمون

مـــــــــــادر خیلی دوستت دارم